Co se stane, když se zlobí

Pokud se někdo nechová zrovna vzorně, nebo alespoň přístojně, zpravidla bývá svým okolím často ostrakizován, což je docela mírná forma „trestu“, ale někdy i přímo souzen a odsouzen k nějaké sankci, právně opodstatněné. Společnosti lidské jsou různé. Zatímco v Evropě vám za běžnou krádež někde v obchodě napaří tak maximálně pořádkovou pokutu, jinde vám hned pro jistotu na veřejnosti useknou ruku – například v Saúdské Arábii. Co je ale správné? Mrzačit lidi a krutými tresty odstrašovat, nebo shovívavostí k lumpům povzbuzovat další lidi, aby to taky zkusili?

Školní příklad

Výchova začíná v rodině a pak pokračuje od mateřské školky (pokud se do ní dítě dostane) přes školu až do zaměstnání a života. Poznámka, případně učitelská, či ředitelská důtka jsou instituty, které sehrávají ve výchově nezastupitelnou roli