Tradice

I v dnešní době existují profese, které si zakládají na dlouhodobé tradici. Mezi tyto profese můžeme zařadit například soudce nebo členy kongresu. Tyto tradice se hlavně uchovávají v západních státech. Jak tato tradice vlastně vznikla? Pořízení různých příčesků a dalších náhrad vlasů vzniklo vlastně jako náhražka za vznikající pleš nejbohatších šlechticů. Jelikož tyto náhražky byly dříve velice drahé, byl to zároveň i důkaz bohatství. Šlechtici se předháněli, kdo si tyto vlasové náhražky může dovolit. Později se tato tradice stala stupněm postavení jedince ve společnosti a zastávaných úřadů. Však si na to vzpomeňte při sledování historických filmů.

Příčesky

Různé tyto vlasové příčesky i paruka vydržely i do dnešní doby. Dnes však máme mnohem bohatší výběr těchto výrobků než dřív. Můžeme si je totiž zakoupit v různém barevném provedení i délce. Pokud vám bude stačit tento výrobek vyrobený ze syntetických vlasů, nebude ani jeho pořizovací ceny vysoká.